• Dieta Cambridge
    Choroba

    alkoholizm jako choroba

    Alkoholizm to zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanych napojów alkoholowych. Zazwyczaj uzależnieniu poddają się mężczyźni, choć w ostatnich latach znacznie wzrósł procent kobiet spożywających nadmierne ilości alkoholu. Badania dowiodły, że aż 94% alkoholików potwierdza zaburzenia życia rodzinnego, 84% ma problemy w kontaktach z ludźmi, a 82% przyznaje się do problemów finansowych. Problemy z prawem ma 51% osób uzależnionych, a 57% osób pod wpływem alkoholu zastosowało przemoc wobec bliskich. Jak więc przy takich statystykach pomóc osobie uzależnionej? Przede wszystkim jak żyć z alkoholikiem ze świadomością, że nie ma on wpływu na swoje uzależnienie. Nie wiadomo kiedy znów spożyje nadmiar alkoholu i czy nie będzie agresywny wobec bliskich. By móc…